Správa sítě – outsourcing IT

Tato služba je určena především pro firmy, kterým se nevyplatí mít vlastní IT oddělení. Veškeré starosti s výpočetní technikou přebereme my. Zajistíme, aby počítačová síť byla spolehlivá a firemní data byla v bezpečí.

Součástí služby je i podpora pro uživatele vaší sítě a IT konzultace.

Počítačovou síť vám můžeme pomoci kompletně vytvořit či již přebrat starost o existující počítačovou síť a tu maximálně zefektivnit.

Je možné domluvit i částečný outsourcing správy sítě, kdy firma má svého interního správce sítě, který se o síť primárně stará. Abuco ICT pak zajišťuje odborný dohled a zastupitelnost daného zaměstnance.

Uživatelská podpora

V rámci správy sítě pomáháme i uživatelům s řešením jejich problémů s počítačem. Pracovníci helpdesku vašim zaměstnancům pomohou osobně, telefonicky či pomocí vzdáleného připojení.

IT poradenství a konzultační služby

Špatné rozhodnutí v oblasti IT se může často velmi prodražit, našim klientům proto pomáháme formou konzultací udržet krok s novými technologiemi.

Servis počítačové sítě

Součástí správy sítě je i její pravidelné monitorování a servisní kontroly. Pečlivě hlídáme, aby vše běželo jak má a údržba zajistila, že nedojde k žádné komplikaci během firemního provozu.

Školení v oblasti IT

V oblasti informačních technologií zajišťuje i různá individuální školení. Můžeme s vámi projít základy práce na počítači, ale i vybrané programy (např.: MS Word, MS Excel, MS Access, Photoshop, Dropbox, Gmail)

Strukturovaná kabeláž

Základem moderní počítačové sítě je kvalitně navržená a odborně nainstalovaná strukturovaná kabeláž.
Při její tvorbě dbáme zejména na její rychlost, spolehlivost a připravenost na potencionální růst.

Ochrana a záloha firemních dat

Společně najdeme nejvýhodnější způsob zabezpečení vašich podnikových dat. Zabezpečení vždy myslí, jak na ochranu dat před krádeží tak na zálohování dat pro případ, kdy uživatel smaže soubor omylem.

5 důvodů pro externí správu sítě
1. Úspora nákladů

Využíváním správce sítě jen v okamžiku, kdy je potřeba, ušetříte vysoké mzdové náklady a náklady na jeho umístění ve vaší kanceláři. Sníží se i investice do servisních nástrojů a aplikací.

2. Zastupitelnost

Nemusíte řešit dovolenou či nemoc správce sítě. Potenciálně máte k dispozici celý tým správců sítě, kteří se vzájemně zastupují.

3. Vyšší know-how

I když má každá firma přiděleného jednoho hlavního správce sítě, získává znalosti a zkušenosti celého týmu. Naši správci si navzájem pomáhají a sdílejí zkušenosti.

4. Úspora času

Předáním zodpovědnosti za oddělení IT mimo firmu, odpadá čas věnovaný jeho managementu.

5. Nezávislost

Naši zaměstnanci nejsou ovlivněni vaším pracovním prostředím a kolektivem.

separator

Jak přistupujeme ke správě sítě

Akutní technické problémy řešíme okamžitě

Víme, že bez fungující počítačové sítě či internetu nemůže dnes již žádná firma prakticky fungovat, proto je pro nás samozřejmostí okamžitá servisní odezva na akutní či nečekaně vzniklé technické problémy.

Podpora pro uživatele vždy v ceně

Počítačovou síť vám můžeme pomoci kompletně vytvořit či přebrat síť již existující a tu maximálně zefektivnit. Je možné domluvit i částečný outsourcing správy sítě, kdy firma má svého interního správce a Abuco ICT zajišťuje pouze odborný dohled a zastupitelnost.

Tato podpora probíhá telefonicky či emailem. Naši technici jsou k dispozici každý pracovní den od 8 - 18:00. První reakce na takovéto požadavky je okamžitě či do 30 minut.

Svého správce sítě poznáte i osobně

Každé firmě přidělíme jejich hlavního správce sítě a jeho zástup v případě dovolené či nemoci. Tento správce se pak o tuto firmu pravidelně stará a dle domluveného paušálu pak do firmy i osobně chodí. U většího rozsahu paušálu může mít firma přidělených hlavních správců i více.

separator

Jak by to celé probíhalo?

 1. Vytvoříme nabídku dle vašich potřeb

  Rádi si s vámi popovídáme o vašich očekáváních a potřebách. Společně najdeme optimální řešení pro vaši firmu.

 2. Převezmeme vaši stávající síť a provedeme její audit

  Pokud již počítačovou síť máte, pak provedeme její audit a síť převezmeme. Dle výsledků auditu se pak domluvíme na jejích případných úpravách.

  Pokud síť vůbec nemáte, tak ji po konzultaci vašich potřeb pro vás vytvoříme. Poradíme s výběrem a nákupem software. Vše můžeme i nakoupit či nákup necháme na vás.

 3. Zajistíme funkční počítačovou síť a řešení problémů uživatelů

  Následně klientovi přidělený správce sítě v pravidelných intervalech a podle Vašich potřeb provádí požadavky jednotlivých uživatelů sítě. Pokud se vyskytne závada bránící uživateli pokračovat v práci (např. PC vůbec nefunguje, nejde monitor, PC není na síti…), volá uživatel přímo technika - správce sítě. Pokud se nepodaří problém odstranit po telefonu nebo pomocí vzdálené správy, následuje návštěva technika.

  Maximální doba příjezdu technika je stanovena ve smlouvě, ale v praxi se doba příjezdu pohybuje kolem jedné až dvou hodin. V případě "katastrof" (celý výpadek sítě) je samozřejmostí okamžitý výjezd technika - správce sítě.

separator

Kolik to stojí?

Ceny vždy navrhujeme individuálně dle rozsahu počítačové sítě a potřeb klienta. Tabulka níže uvádí orientační ceny pro bližší představu. Správa v ceně pak uvádí, kolik hodin budete mít od našich správců k dispozici. V případě, že se do paušálu nějaký měsíc nevejdete, není problém se domluvit na jednorázovém navýšení hodin či na přesunutí hodin z jednoho měsíce do druhého. Využívání hodin budeme evidovat v online přístupném programu. Na možné přečerpání hodin vás však vždy upozorníme dopředu.

V případě převzetí již existující sítě probíhá na začátku vstupní audit sítě, jehož cena je jednorázová. Tento audit pomůže síť nákladově zoptimalizovat a zkvalitnit.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou. Pro konkrétní ceny reflektující Vaše potřeby nás neváhejte kontaktovat!.

Měsíční tarif Malá firma Střední firma Velká firma
Počet PC / MAC Do 5 Do 15 Do 100
Počet serverů Do 1 Do 2 Do 4
Správa v ceně 4 hodiny 8 hodin 24 hodin
Návštěvy technika 1 x za měsíc 1 x týdně 2x týdně
Cena (bez DPH) Od 3 000 Kč Od 6 000 Kč Od 15 000 Kč
 
separator

Zajímá mě to a co teď?