Delší reklamy na Google

Wednesday, July 20, 2016
Reklamy mají nově povoleny více znaků. Rychlá implementace této změny může přinést výhodu před konkurencí. 
 
Nadpis reklamy je delší -  původně měl 25 znaků a nově má 60!
 
Text reklamy je delší - původně měl 70 znaků (2 řádky po 35 znacích) a nyní má 80.