Svoboda & Williams

Klient

Svoboda & Williams s.r.o. – Přední pražská realitní společnost

Dodávané služby

Programing interního systému, Napojení na účetní software, konzultace

Popis služby

Sada intranetových a extranetových webových aplikací zrychlující a zkvalitňující interní procesy klienta. Aplikace jsou zaměřeny na práci s daty.