TÜV SÜD Czech

Klient

TÜV SÜD Czech s.r.o. - Poskytovatel nezávislého ověřování a certifikací

Dodávané služby

Interní webová aplikace

Popis služby

Sada intranetových a extranetových webových aplikací zrychlující a zkvalitňující interní procesy klienta. Aplikace jsou zaměřeny na práci s dokumenty.